Terveydenhuollon oikeusturvakeskus myöntää ammatinharjoittamisoikeudet, hyväksyy  koulutuksia ja rekisteröi terveydenhuollon ammattihenkilöt ja ylläpitää terveydenhuollon ammattihenkilörekisteriä (Terhikki-rekisteri). 

Asiantuntijavirastona se käyttää huomattavaa valtaa, mistä johtuen se ei välttämättä saa aina riittävää palautetta toiminnastaan. Erityistä huolta on kannettu psykoterapeutin ammattinimikkeen myöntämiseen ja epäämiseen liittyvistä menettelyistä. 

Kyse on kaikkien psykoterapiakoulutuksissa olevien oikeusturvasta.


www.oikeusturvakeskus.fi

Postia voi lähettää osoitteella  info@oikeusturvakeskus.fi